Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tiếp nhận luật sư Pro Bono

Các luật sư quan tâm đến việc lấy các trường hợp pro bono phúc thẩm hoặc các chuyên gia pro bono, những người quản lý các chương trình pro bono được khuyến khích tham dự. Bữa sáng nhẹ kiểu lục địa sẽ được phục vụ. Vui lòng đăng ký sự kiện này bằng cách cung cấp tên và địa chỉ email của bạn và nhấp vào 'Gửi'. Cảm ơn bạn.