Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nếu Đại diện cho mình trong kháng cáo

Vui lòng xem các tài nguyên dưới đây để hỗ trợ các đương sự tiềm năng không có luật sư trong quá trình kháng cáo. Nhấp để tìm hiểu thêm về các vấn đề khiếu nại.

Chức vụ Tải về PDF
Các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các khiếu nại phi hình sự

Các tổ chức dịch vụ pháp lý sau đây có thể đại diện cho những người tại Tòa Án Khiếu nại DC mà không phải trả tiền cho thời gian luật sư của họ.

Tải về
Liên hệ
Toà án cấp phúc thẩm

Tòa án lịch sử
430 E phố, NW, Phòng 115,
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 6:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

Thông tin chung:
(202) 879-2700