Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Thông báo của Tòa phúc thẩm
02 / 18 / 2021
Lệnh chấp thuận các quyết định của Tòa Thượng thẩm Đặc khu Columbia về các quy tắc của tòa án.
Tải về
02 / 10 / 2021
Thông báo M273-21 để thông qua các sửa đổi được đề xuất cho Ứng dụng DC. R. 46.
Tải về
02 / 10 / 2021
Đặt hàng áp dụng bản sửa đổi khẩn cấp cho Ứng dụng DC. R. 46.
Tải về
01 / 25 / 2021
Lệnh liên quan đến hoạt động của Tòa phúc thẩm DC
Tải về
12 / 18 / 2020
Lệnh của DCCA về các sửa đổi tạm thời đối với Quy tắc tố tụng hình sự 43 của Tòa án cấp cao
Tải về
11 / 02 / 2020
Lệnh liên quan đến Dự án thí điểm DCCA: Đăng tóm tắt trên Trang web của Tòa phúc thẩm DC
Tải về
10 / 09 / 2020
Thông báo về việc liệu tòa án có nên thông qua sửa đổi đối với Fed hay không. R. Ứng dụng. Tr 40 (a) (3)
Tải về
10 / 08 / 2020
Lệnh từ chối chuyển động sửa đổi Ứng dụng DC. R. 46A (e)
Tải về
09 / 28 / 2020
Lệnh từ chối kiến ​​nghị khẩn cấp để sửa đổi Ứng dụng DC. R. 46-A, nhập học miễn thi khẩn cấp
Tải về
09 / 24 / 2020
Lệnh liên quan đến thực hành tạm thời khẩn cấp và nhập học miễn thi khẩn cấp ở Đặc khu Columbia
Tải về
09 / 15 / 2020
Lệnh liên quan đến đơn xin miễn thi DC Bar
Tải về
08 / 27 / 2020
Lệnh của Tòa phúc thẩm Quận Columbia về hoạt động của tòa án sau ngày 30 tháng 2020 năm XNUMX
Tải về
07 / 29 / 2020
Thông báo về Văn bằng đặc quyền
Tải về
07 / 10 / 2020
Hạn chót nộp đơn thanh toán
Tải về
06 / 29 / 2020
Đặt hàng giải quyết các hoạt động của DCCA sau ngày 30 tháng 2020 năm XNUMX
Tải về
06 / 26 / 2020
Ủy ban hỗn hợp ra lệnh yêu cầu người dân phải đắp mặt trong các tòa nhà trong Đại dịch COVID-19
Tải về
06 / 10 / 2020
Đặt hàng trong kỳ thi DC Bar từ xa tháng 2020 năm XNUMX
Tải về
06 / 08 / 2020
Hội đồng xét xử của Tòa án phúc thẩm hình sự (CJA) của Tòa án phúc thẩm DC đã mở cửa trở lại. Truy cập trang Học viên CJA để truy cập vào các mẫu đơn.
Tải về
05 / 29 / 2020
Kết quả thi thanh tháng 2020 năm XNUMX hiện đã có!
Tải về
05 / 27 / 2020
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 2020 năm XNUMX, Tòa phúc thẩm DC sẽ chấp nhận đơn đăng ký mới và cập nhật từ các luật sư đủ điều kiện để đưa vào Hội đồng Luật Công lý Hình sự (CJA).
Tải về