Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nhấn vào đây để xem lịch trình của Toà án.

Được thiết kế ban đầu ở 1820 để phục vụ như Tòa thị chính đầu tiên, Tòa án DC lịch sử là Di tích lịch sử quốc gia và là một trong những tòa nhà công cộng lâu đời nhất ở Quận Columbia. Bỏ trống kể từ 1999, tòa án đã phải chịu nhiều thay đổi và bổ sung theo thời gian và đang cần một sự cải tổ toàn diện.

Trong 2002, Toà án Kháng cáo quận Columbia đã tiến hành các nỗ lực nhằm khôi phục và mở rộng tòa nhà với mục tiêu trở lại ngôi nhà kiến ​​trúc thành sự hùng vĩ trước đây của nó, trong khi đồng thời biến nó thành một tòa án hiện đại của nhà nước.

Đã hoàn thành, tòa án là một trong những tòa nhà quan trọng nhất trong lịch sử và các dự án bảo tồn lịch sử phức tạp được thực hiện tại Washington, DC.

Xem thêm Thông tin về 21st Century Renovation của Tòa án lịch sử.