Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Ủy ban Tuyển sinh

Ủy ban Tuyển sinh xem xét tất cả các đơn xin nhập học vào District of Columbia Bar. Xem Ứng dụng DC. Quy tắc 46. Ủy ban nhận được khoảng 6,500 đơn đăng ký mỗi năm, quản lý kỳ thi thanh, tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về tính cách và thể chất bao gồm các cuộc họp không chính thức và các phiên điều trần chính thức, đồng thời gửi các khuyến nghị lên tòa án về các đơn hoặc kiến ​​nghị.

Để biết thông tin chung về COA và thông báo hiện tại

Để biết thông tin về Cách đăng ký Nhập học

Để biết thông tin về Phí và Thời hạn:

Để biết thông tin về Nội quy Nhập học:

 

Đối với Ủy ban Tuyển sinh FAQS

Để biết thông tin liên hệ

Để biết danh sách các Thành viên Ủy ban hiện tại