Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Hoạt động Đại dịch: Dịch vụ Trực tiếp Mở rộng vào ngày 12 tháng 2021 năm XNUMX

Các dịch vụ trực tiếp cho các Tòa án DC sẽ mở rộng kể từ Thứ hai, tháng bảy 12, 2021. Dựa trên hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, chính phủ liên bang, chính quyền Quận, Bộ Y tế DC, các chỉ số Covid-19 của các khu vực pháp lý địa phương xung quanh, tình trạng hoạt động của hệ thống trường học địa phương và nhà dịch tễ học và vệ sinh công nghiệp do Tòa án ký hợp đồng với chúng tôi, như sau sẽ diễn ra:

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁ NHÂN TỪ NGÀY 12/XNUMX

ĐỌC BÁO CHÍ KHÓA HỌC DC