Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Hoạt động Đại dịch: Có sẵn Dịch vụ Trực tiếp và Trực tuyến

Xem Tình trạng Hoạt động của Tòa án - Được sửa đổi ngày 4 tháng 2022 năm XNUMX

Dựa trên hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, chính phủ liên bang, chính quyền Quận, Bộ Y tế DC, các chỉ số Covid-19 của khu vực pháp lý địa phương xung quanh, tình trạng hoạt động của hệ thống trường học địa phương và nhà dịch tễ học và vệ sinh công nghiệp do Tòa án ký hợp đồng, như sau sẽ diễn ra:

Danh sách các Văn phòng có Dịch vụ Trực tiếp

VIDEO: CÁCH TRUY CẬP DỊCH VỤ TÒA ÁN DURING COVID-19

Cách tiếp cận các dịch vụ trực tuyến của Tòa án cấp cao DC trong thời kỳ Covid-19