Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Báo cáo thường niên và Tài liệu

Kế hoạch đóng cửa Tòa án DC - Cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 2023 năm XNUMX

 

Yêu sách Tải về PDF
2022 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2022 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2021 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2021 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2020 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2020 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2019 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2019 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2018 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
Báo cáo tiến độ kế hoạch chiến lược 2018 Tải về
2017 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
Báo cáo hiệu suất 2016 - Câu chuyện năm tài chính Tải về
2016 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2015 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2015 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2014 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2014 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2013 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2013 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2012 Báo cáo Thường niên - Tự thuật Tải về
2012 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2011 Báo cáo Thường niên - Nhà nước Tư pháp Tải về
2011 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2010 Báo cáo Thường niên - Nhà nước Tư pháp Tải về
2010 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2009 Báo cáo Thường niên - Nhà nước Tư pháp Tải về
2009 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2008 Báo cáo Thường niên - Nhà nước Tư pháp Tải về
2008 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
2007 Báo cáo Thường niên - Nhà nước Tư pháp Tải về
2007 Báo cáo Thường niên - Tóm lược Thống kê Tải về
Báo cáo thường niên 2006 Tải về
Báo cáo thường niên 2005 Tải về
Báo cáo thường niên 2004 Tải về
Báo cáo thường niên 2003 Tải về
 
Yêu sách Tải về PDF
Kế hoạch chiến lược 2023-2027 - Tóm tắt điều hành Tải về
Kế hoạch chiến lược 2023-2027 Tải về
Báo cáo tiến độ kế hoạch chiến lược 2018 Tải về
Mở cửa cho Tất cả, Được mọi người tin tưởng, Tư pháp cho Mọi người: Kế hoạch chiến lược của Toà án Quận Columbia, 2018 - 2022 Tải về
Mở cửa cho Tất cả, Được mọi người tin tưởng, Tư pháp cho Mọi người: Kế hoạch chiến lược của Toà án Quận Columbia, 2013 - 2017 Tải về
Cung cấp Tư pháp: Kế hoạch chiến lược của Toà án Quận Columbia, 2008 - 2012 Tải về
Cam kết với Tư pháp trong Thủ đô của quốc gia: Kế hoạch chiến lược của Toà án quận Columbia 2003 - 2007 Tải về
Yêu sách Tải về PDF
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Ngân sách năm XYXX Tải về
Yêu sách Tải về PDF
Báo cáo thường niên năm 2023 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2022 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2020 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2016 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2015 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2014 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2013 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2012 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2011 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2010 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2009 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2008 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2007 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2006 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2005 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2004 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2003 trước Quốc hội Tải về
Báo cáo thường niên năm 2002 trước Quốc hội Tải về

 

Yêu cầu dữ liệu

Tất cả các cá nhân và tổ chức tìm kiếm dữ liệu Tòa án DC hoặc sự hỗ trợ của Tòa án DC trong nghiên cứu phải hoàn thành Biểu mẫu yêu cầu dữ liệu. Các cá nhân hoặc tổ chức không liên kết với DC hoặc Chính phủ Liên bang phải hoàn thành Mẫu yêu cầu nghiên cứu và dữ liệu của Tòa án DC A (Công khai).

Các cá nhân và tổ chức được liên kết với Chính phủ DC hoặc Liên bang phải hoàn thành Mẫu yêu cầu nghiên cứu và dữ liệu của Tòa án DC B (Không công khai). Biểu mẫu này phải được hoàn thành bằng điện tử và được gửi tới Phòng Quản lý Chiến lược at Dữ liệu SMD [tại] dccsystem.gov (SMDData[at]dccsystem[dot]gov). Nếu bạn có câu hỏi về việc hoàn thành biểu mẫu, vui lòng tham khảo ý kiến Hướng DẫnNhững câu hỏi thường gặp.