Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng điều hành

Căn cứ theo Bộ luật DC 11-1703, Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm quản lý và quản lý hàng ngày của Tòa án Quận Columbia, bao gồm: hoạt động của tòa án, quản lý và bồi thường vốn nhân lực, ngân sách, hồ sơ tòa án, mua sắm, và xây dựng và quản lý không gian. Trách nhiệm đối với các vấn đề hàng ngày tại Tòa phúc thẩm và Tòa án cấp cao được giao cho Thư ký Tòa án. Giám đốc điều hành cũng phục vụ như là thư ký cho Uỷ ban hỗn hợp về quản lý hành chính.

Cán bộ điều hành được hỗ trợ bởi một Phó Giám đốc điều hành, người cũng giám sát chín bộ phận của Hệ thống Tòa án cung cấp hỗ trợ cho cả Tòa án phúc thẩm và Tòa án cấp cao.

Hệ thống Toà án bao gồm các bộ phận sau đây:

Văn phòng điều hành cũng quản lý chương trình an ninh DC, các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng, các vấn đề liên chính phủ, truyền thông, và kiểm toán tài chính và chương trình nội bộ.

Liên hệ
Tòa án DC

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue, NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 30 chiều

Số điện thoại

Thông tin chung:
(202) 879 - 1010