Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chương trình Khách Truy cập Tòa

Vì tình trạng đặc biệt của nó là hệ thống tòa án của thủ đô của quốc gia, Tòa án DC thường xuyên tổ chức các đoàn quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Trung tâm Giáo dục và Đào tạo (CET) cung cấp các tour du lịch giáo dục phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhóm. Những điều này có thể bao gồm các bài trình bày của các thẩm phán hoặc giám đốc của các bộ phận khác nhau hoặc các chương trình đặc biệt, cũng như thời gian để theo dõi thủ tục tố tụng tại tòa án. CET cũng cung cấp các tour du lịch cho các nhóm học sinh và cộng đồng. Các tour du lịch phải được lên lịch trước bằng cách gọi CET tại 202.879-0480.