ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਜੱਜ-ਇਨ-ਚੈਂਬਰਜ਼

ਜੱਜ ਇਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨਾਮਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ. ਜੇਆਈਸੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ / ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਆਈਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ / ਪਾਰਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ JIC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਛਾਪੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੱਭਣਗੇ.

JIC ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ

ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕੇਸਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਕਟੈਟ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ
ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕੇਸਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਕਟੈਟ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਸੰਪਰਕ
ਜੱਜ-ਇਨ-ਚੈਂਬਰਸ ਆਫਿਸ

ਮੌਲਟਰੀ ਕੋਰਟਹਾਉਸ
500 ਇੰਡੀਆਨਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ
ਕਮਰਾ 4220
ਚੌਥਾ ਮੰਜ਼ਿਲ

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ:
8: 30 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ: 00 ਵਜੇ

ਅਪਵਾਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ

(202) 879 - 1450