ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਜੱਜ-ਇਨ-ਚੈਂਬਰਜ਼

ਜੱਜ ਇਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨਾਮਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ / ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ / ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ. ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ completedਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ

ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕੇਸਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਕਟੈਟ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ
ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕੇਸਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਕਟੈਟ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਸੰਪਰਕ
ਜੱਜ-ਇਨ-ਚੈਂਬਰਸ ਆਫਿਸ

ਮੌਲਟਰੀ ਕੋਰਟਹਾਉਸ
500 ਇੰਡੀਆਨਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ
ਕਮਰਾ 4103
ਚੌਥਾ ਮੰਜ਼ਿਲ

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ:
8: 30 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ: 00 ਵਜੇ

 

ਅਪਵਾਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ

(202) 879 - 1133