ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਰੈਸ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਰੈਸ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਸੀਪੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਕਟਿਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਗਰਾਂਟਸ (ਓਵੀਐਸਜੇਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੇਲ-ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ;
  • ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁ primaryਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਏਸੀਪੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ https://ovsjg.dc.gov/acp ਜਾਂ OVSJG ਵੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ.