ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਕੋਰਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ

ਡੀਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CET ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਟੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

202-879-0480 'ਤੇ CET ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।