ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉੱਤਮਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਆਦਰ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ.

ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਡੀਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ'