ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਕੋਰਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਟੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੀਈਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ 202.879-0480 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.