የይግባኝ እና ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍርድ ቤት ማህተሞች
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፍርድ ቤቶች

የአከራይ ተከራይ ጉዳዮች ፎርሞች

እባክዎን ሁሉም ቅጾች በእንግሊዝኛ መሆን አለባቸው.

ሁሉንም ቅጾች ይፈልጉ

50 የ 35 ውጤቶችን በማሳየት ላይ
ቅደምተከተሉ የተስተካከለው
ትእዛዝ
አርእስት ፒዲኤፍ በቋንቋዎ ያውርዱ
ተጨማሪ ለ L & T ቅጾች 4 (ሀ) እና 4 (ለ)

ተጨማሪ ለ L & T ቅጾች 4 (ሀ) እና 4 (ለ)

በተስማሚነት ወ / ሊ እና ቲ ደንብ 9 እና በዲሲሲኤ ደንብ 49 (ሐ) (11)

በተስማሚነት ወ / ሊ እና ቲ ደንብ 9 እና በዲሲሲኤ ደንብ 49 (ሐ) (11)

ለተከሳሽ መልስ - ሲቪል

የተከሳሽ መልስ - ለባለንብረቱ እና ተከራይ

ለቀናት ማቆያ ማመልከቻ እና ለቅሬ ተመርቂ ማሳሰቢያ

ለቀናት ማቆያ ማመልከቻ እና ለቅሬ ተመርቂ ማሳሰቢያ

የመጀመሪያ ችሎት ለመቀጠል ማመልከቻ - አከራይ እና ተከራይ።

የመጀመሪያ ችሎት ለመቀጠል ማመልከቻ - አከራይ እና ተከራይ።

ከቤት ማስወጣት ለማስወገድ ክፍያ ለመቀነስ ማመልከቻ

ከቤት ማስወጣት ለማስወገድ ክፍያ ለመቀነስ ማመልከቻ

የመልሶ መቋቋሚያ ደንብ ስለመቆየት ያቀረቡ

የመልሶ መቋቋሚያ ደንብ ስለመቆየት ያቀረቡ

ለNPR ጉዳዮች ማሟያ ዝርዝር

ለNPR ጉዳዮች ማሟያ ዝርዝር

የፍርድ ቅጣት

የፍርድ ቅጣት

ሚስጢራዊ ቅጽ

ሚስጢራዊ ቅጽ

የፍቃደኝነት ቅፅ - አከራይ ተከራይ
የፍርድ ቤት ቅጣት

የፍርድ ቤት ቅጣት

የስምምነት ማስተካከያ ስምምነት

የስምምነት ማስተካከያ ስምምነት

DCCA የሽምግልና ማጣሪያ ቅፅ

DCCA የሽምግልና ማጣሪያ ቅፅ

የአገልግሎት መግለጫ - አከራይ እና ተከራይ

በአከራይና ተከራይ ቅርንጫፍ አገልግሎት አከባሪ

ቅፅ 1A - ለክፍያ አለመክፈል ቅሬታ

ቅፅ 1A - ለክፍያ አለመክፈል ቅሬታ

ቅጽ 1B - ተከራይና አከራይ ግዴታዎች መጣስ - የመኖሪያ ቤት ንብረት

ቅጽ 1B - ተከራይና አከራይ ግዴታዎች መጣስ - የመኖሪያ ቤት ንብረት

ቅፅ 1C - ለቤት ኪራይ አለመክፈል እና ማሳሰቢያ ለማቆም ማስጠንቀቂያ

ቅፅ 1C - ለቤት ኪራይ አለመክፈል እና ማሳሰቢያ ለማቆም ማስጠንቀቂያ

ቅጽ 1D - የንግድ ንብረት

ቅጽ 1D - የንግድ ንብረት

ቅፅ 1S - በፍርድ ቤት ለመቅረብ የማስጠንቀቂያ ምላሾች እና የችሎት ማሳሰቢያ

ቅፅ 1S - በፍርድ ቤት ለመቅረብ የማስጠንቀቂያ ምላሾች እና የችሎት ማሳሰቢያ

ለባለንብረቱ እና ተከራይ አቤቱታ እና ውንጀላዎች ለማገልገል የሚረዱ መመሪያዎች

ለባለንብረቱ እና ተከራይ አቤቱታ እና ውንጀላዎች ለማገልገል የሚረዱ መመሪያዎች

Motion (Pro Se) - ለባለንብረቱ እና ተከራይ

Motion (Pro Se) - ለባለንብረቱ እና ተከራይ

የማስለቀቂያ ማስታወቂያ - አከራይ እና ተከራይ

የማስለቀቂያ ማስታወቂያ - አከራይ እና ተከራይ

ማስጠንቀቅያ ማሳሰቢያ - ያልተሟላ ጥገና

ማስጠንቀቅያ ማሳሰቢያ - ያልተሟላ ጥገና

ማስወጣትን ለማስቀረት አስፈላጊ ተከራይ ለሚሰጥ የክፍያ ማስታወቂያ - ንግድ

ማስወጣትን ለማስቀረት አስፈላጊ ተከራይ ለሚሰጥ የክፍያ ማስታወቂያ - ንግድ

ማስወጣትን ለማስቀረት አስፈላጊ ተከራይ ለሚሰጥ የክፍያ ማስታወቂያ - ነዋሪ።

ማስወጣትን ለማስቀረት አስፈላጊ ተከራይ ለሚሰጥ የክፍያ ማስታወቂያ - ነዋሪ።

የከሳሽ ተከራይ መልሶ የማገገሚያ ጽሑፍ ለመፈለግ ስላሰበው ማስታወቂያ

የከሳሽ ተከራይ መልሶ የማገገሚያ ጽሑፍ ለመፈለግ ስላሰበው ማስታወቂያ

ትዕዛዝ (አከራይ እና ተከራይ)

ትዕዛዝ - ለባለንብረቱ እና ተከራይ

የጥበቃ ማዘዣ ሰነድ መረጃ

የጥበቃ ማዘዣ ሰነድ መረጃ

የጊዜ ሰሌዳ ቅደም ተከተል ለማስያዝ ጥያቄ - አከራይ እና ተከራይ

የጊዜ ሰሌዳ ቅደም ተከተል ለማስያዝ ጥያቄ - አከራይ እና ተከራይ

SCR ደንብ 9-I ማረጋገጫ - ለባለንብረቱ እና ተከራይ

SCR ደንብ 9-I ማረጋገጫ - ለባለንብረቱ እና ተከራይ

የሲቪል ረፍስ ህግ / Acticemembers Civil Relief Act / Affidavit
የፍርድ ቤት ቅጽ (ለጠበቃዎች)

የፍርድ ቤት ቅጽ (ለጠበቃዎች)

የሰብዓዊ መብት አዋጅ

የሰብዓዊ መብት አዋጅ

የጽሑፍ ማረጋገጫ

የጽሑፍ ማረጋገጫ