የይግባኝ እና ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍርድ ቤት ማህተሞች
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፍርድ ቤቶች

ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)

ከፕሮግራሞቻችን አንዱን ምን ያህል መክፈል ይከፍላል?
የፍርድ ቤቱ የሽምግልና ፕሮግራሞች አገልግሎቶች (የመልቲ-በር ሙግት አፈታት ክፍል) በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ለሚኖር ለማንኛውም ሰው ነፃ ናቸው።
ግልግል ካልሰራስ ምን ይሆናል?

አስቀድመው ለፍርድ ቤት ክስ መስርተው ከሆነ፣ ጉዳያችሁ በታቀዱት የፍርድ ቤት ችሎቶች ወደፊት መሄዱን ይቀጥላል። ቀጣዩ የፍርድ ቤት ችሎትዎ የቅድመ ክስ ጉባኤ፣ ችሎት ወይም የፍርድ ሂደት ሊሆን ይችላል። በሽምግልና ውስጥ ስምምነት ላይ ካልደረሱ, የሽምግልናው ውጤት በእርስዎ ጉዳይ ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም. ሸምጋዩ በፍርድ ቤት ለመመስከር ሊጠራ አይችልም. በሽምግልና ወቅት ስላደረጓቸው ውይይቶች አስታራቂው ለማንም ሊናገር አይችልም። በተጨማሪም፣ ሸምጋዩ በሽምግልናዎ መጨረሻ ላይ ማስታወሻዎቻቸውን ያጠፋል።

በአካል ግልግል መጠየቅ እችላለሁ?

አዎ፣ በአካል ቀርበው ሽምግልና ሊጠይቁ ይችላሉ። ሁሉም ተሳታፊዎች በአካል ለመደራደር መስማማት አለባቸው። ጥያቄ ለማቅረብ አንድ ማስገባት አለቦት በአካል ለመታየት ማመልከቻ በጉዳይ አስተዳዳሪዎ የተላከውን የሽምግልና መርሐግብር ኢሜይል በደረሰ በ24 ሰዓታት ውስጥ። የጉዳይ አስተዳዳሪው ጥያቄው በቀረበ በ24 ሰአት ውስጥ ጠያቂውን/ዎች/ችውን/ይከታተላል።