የይግባኝ እና ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍርድ ቤት ማህተሞች
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፍርድ ቤቶች

የኮሮናቫይረስ መረጃ - አማርኛ

የዲሲ ፍርድ ቤቶች የኮሮና ቫይረስ ገጽ በአማርኛ፡- https://www.dccourts.gov/am/coronavirus

የዲሲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዝማኔ ሰኔ 10፣ 2022፡ ትዕዛዝ (በ 04/08/22 የተሻሻለው)

ጠበቃ ላልሆኑ የህግ አገልግሎት አቅራቢዎች ዝርዝር፡- https://www.dccourts.gov/sites/default/files/Quick-Reference-Consortium-Organizations-Amharic.pdf