Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nơi báo cáo

Văn phòng Hội đồng Tòa án Tối cao đặt tại Toà án Moultrie; 500 Indiana Avenue, NW; Phòng 3130.

Petit Jurors

500 Indiana Avenue, N, W., Phòng 3130 Thời gian báo cáo là 8: 00 sáng hoặc 10: 30 sáng như được chỉ định trong giấy triệu tập của bồi thẩm đoàn hoặc thông báo hoãn.

Grand Jurors

500 Indiana Avenue, NW, Tòa án 315 @ 8: 30 sáng

Trụ sở Tòa án có thể tiếp cận được bởi Metro trên cả đường Red Line (Trạm Tòa án Tư pháp, lối ra tòa án) và Đường Xanh (Trạm Tưởng nhớ / Lưu trữ Hải quân). Chi phí đỗ xe bị cấm ở khu phố Tòa án Hành chánh và việc thực thi đồng hồ là nghiêm ngặt. Vận chuyển công cộng tới tòa án được khuyến khích mạnh mẽ. Xem Bắt ở đây để biết thêm thông tin. Vui lòng mang theo giấy triệu tập của bạn cũng như ID ảnh hợp lệ vào ngày báo cáo.